Privacy Policy

Algemeen

Het vertrouwen dat SpinDok geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

SpinDok verzamelt gegevens via online enquêtes. SpinDok is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. SpinDok geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.


SpinDok neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoek data die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde web omgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van SpinDok, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.
SpinDok werkt ook in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Onderzoek data, waaronder resultaten, worden echter alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners.