Wij hebben de LHV, InEen en Nictiz bereid gevonden om zitting te nemen in de RedactieCommissie van de ICT-ladder. Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen en draagt zorg voor een adequate aansluiting van de vragenlijst van de ladder bij de dagelijkse huisartsenpraktijk. De bedoeling is immers dat het de huisarts helpt om de digitalisering van de huisartsenpraktijk efficiënt en effectief te laten plaatsvinden.