Unicum verwerkersovereenkomst

Evanderlee-admin

In de enquête begin dit jaar heeft u aangegeven behoefte te hebben aan meer ondersteuning op praktijkniveau op diverse onderwerpen. De afgelopen periode hebben we u op hoofdlijnen geïnformeerd over de aanpak van de Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). Om op beide terreinen goed in kaart te brengen op welke onderwerpen u ondersteuning wenst, zet UNICUM op haar kosten de ICT-ladder in. De ICT-ladder is een zogenaamd volwassenheidsmodel, dat de aanwezigheid en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet en inmiddels is uitgebreid met enkele vragenlijsten die zich richten op o.a. praktijkorganisatie (capaciteit) en persoonsgerichte zorg.

Uw input is het startpunt van een breed ondersteuningsaanbod, in eerste instantie gericht op de thema’s van de Toekomstbestendige Huisartsenzorg, waar u via UNICUM toegang tot heeft. Gedurende de looptijd van het project TBHZ blijft de ladder beschikbaar voor een tussentijdse en een eindmeting zodat u zicht heeft op de voortgang van uw inspanningen. Voor deelnemers aan het programma TBHZ is deelname aan de tussentijdse en de eindmeting verplicht.

De ICT-ladder wordt ingezet per huisartsenpraktijk, er is voor de regio-organisatie een speciaal account om de voortgang in de regio te monitoren. De leverancier van de ICT-ladder is SpinDok.

U bent en blijft eigenaar van de door u ingevulde data, die uitsluitend voor bovenstaande doelen worden benut. U heeft de verwerkersafspraken gelezen en gaat hiermee akkoord.