‘Informatie-uitwisseling is cruciaal bij toenemende complexiteit in de zorg.’ Is een van de stellingen in het IGZ-rapport Staat van de gezondheidszorg 2011. De kwaliteit en veiligheid van de informatie is daarmee een aspect van patiëntveiligheid geworden. Goede zorg vereist goede en betrouwbare informatie zo pleit inspecteur IGZ  Jan Vesseur al jaren. De aspecten van betrouwbare informatie zijn: beschikbaar wanneer nodig, juist en volledig en de vertrouwelijkheid geborgd.

De ICT-ladder richt zich op huisartsenpraktijken. Daarom is gekozen voor de aansluiting bij het IZEP-cultuurinstrument voor patiëntveiligheid van NIVEL. Zelfevaluatie is gebaseerd op het idee om cultuur te bekijken in termen van een evolutionaire ladder. Elke trede van de ladder heeft specifieke karakteristieken en is verder ontwikkeld dan de onderliggende trede. Hier staan patiëntveiligheid en informatieveiligheid naast elkaar. Een organisatie kan voor de twee thema’s verschillend scoren. Naar verwachting zal een zorgorganisatie voor patiëntveiligheid een hoger niveau laten zien dan voor informatieveiligheid.

De ICT-ladder2018 stelt 10 vragen over informatiebeveiliging gebaseerd de nieuwe versie van NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’.

Photo by yang miao on Unsplash