Gebruikers

Dit zijn de daadwerkelijke gebruikers van het platform. Deze kunnen op drie manieren toegang krijgen.
Er zijn nog andere rollen mogelijk in het platform zoals winkel‐manager, schrijver, redacteur en
Instructeur. Deze hebben eigen rechten binnen het platform. Voor wordt daar nog geen gebruik van
gemaakt.