Zorg-Ladder (TARGET)

Hanshzdzorgladder

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Visie op persoonsgerichte en integrale zorg

Bij persoonsgerichte en integrale zorg staat de persoon in zijn geheel centraal, in plaats van de klacht of aandoening. Je biedt zorg en begeleiding op maat aan, in samenwerking met je netwerkpartners, zodat het aansluit bij de waarden, behoeften en motivatie van de patiënt. Het stimuleren van eigen regie en zelfmanagement van de patiënt zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Doel is om de veerkracht van de Drentse inwoners te bevorderen, naast het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Dit zal ertoe leiden dat de werkdruk in de huisartsenpraktijk afneemt, en je je kunt concentreren op de patiënten die daadwerkelijk medisch-inhoudelijke huisartsenzorg nodig hebben.

Doel van deze ladder

Door het invullen van deze Zorg-Ladder (TARGET) krijg je inzicht in hoe ver je praktijk is met het bieden van zorg op maat en waar je op dat gebied nog in kunt verbeteren.

Invullen van de ladder

Om een goed beeld te krijgen van de situatie in je praktijk vul je de vragen bij voorkeur gezamenlijk in. Indien dat niet mogelijk is kan een afvaardiging van alle medewerkers (een huisarts, POH/PVK, assistente en praktijkmanager) de vragen beantwoorden. Vul de vragen in zoals het over het algemeen geldt binnen je praktijk.