ICTLadder 2024

Evanderlee-admin

Welkom bij de ICT-Ladder 2024!

De ICT-Ladder is een vragenlijst voor huisartsenpraktijken, waarbij we verschillende aspecten van de praktijkvoering onderzoeken waarbij ICT betrokken is. 

Deze vragenlijst is ontworpen om inzicht te krijgen in het gebruik en de implementatie van ICT in uw praktijk. Het omvat vragen over vijf belangrijke gebieden: het praktijkprofiel, de consultvoering, praktijkvoering, informatiebeveiliging en digitale infrastructuur.

Het praktijkprofielgedeelte behandelt algemene organisatorische onderwerpen en stelt u in staat om uw praktijk anoniem te vergelijken met andere praktijken. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u waardevolle inzichten verkrijgen en uw praktijkprestaties evalueren.

Daarnaast zijn er vier afzonderlijke vragenlijsten die zich richten op specifieke aspecten van uw praktijk: consultvoering, praktijkvoering, informatiebeveiliging en digitale infrastructuur. Deze vragenlijsten helpen ons om een vollediger beeld te krijgen van uw praktijk en de mate van ICT-integratie in deze specifieke gebieden.

Na het beantwoorden van alle vragen, wordt er een score berekend die uw positie op de ICT-ladder vertegenwoordigt. De score wordt bepaald op basis van de complexiteit en implementatie van de onderwerpen. Eenvoudige onderwerpen en basisverplichtingen verdienen punten op de eerste trede, terwijl complexere onderwerpen hogere treden vertegenwoordigen. De vijfde trede omvat doorgaans de integratie van verschillende deelonderwerpen.

Deze ladder heeft ook een indeling op basis van het Nictiz vijf lagen model van interoperabiliteit. Dit zijn Organisatie, Zorgproces, Informatie, Applicatie en IT-infrastructuur. Iedere laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen.

Bron: Nictiz.nl

In het bijbehorende dashboard kunt u niet alleen uw score bekijken, maar ook gedetailleerde aanbevelingen ontvangen over welke aspecten van uw praktijk verbeterd kunnen worden. Het dashboard biedt ook een concreet stappenplan om u te begeleiden bij het bereiken van deze verbeteringen.

We hopen dat deze vragenlijst en het bijbehorende dashboard u waardevolle inzichten en richtlijnen zullen bieden om de ICT-integratie in uw huisartsenpraktijk te optimaliseren.

Let op!

De ICT-Ladder bevat conditionele vragen. Hierdoor is het mogelijk, dat op basis van uw gegeven antwoorden, vragen niet beschikbaar zijn om in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben, of problemen hebben met invullen, neem dan contact op met uw zorggroep.

Hieronder staan de 5 procesonderdelen van de ICT-Ladder. Ieder procesonderdeel bevat één vragenlijst.

Succes met het invullen van de ladder!