Dokter Drenthe: Praktijkvoering 2023

Bart van Pinxteren, SpinDok

Thema’s 2023 – Personeelszaken en leiderschap – Communicatie – Contracten en praktijktestament – Huisvesting en verduurzaming

ICT-Ladder 2023

Evanderlee-admin Ladders

Welkom bij de ICT-Ladder 2023! De ICT-Ladder is een vragenlijst voor huisartsenpraktijken, waarbij we verschillende aspecten van de praktijkvoering onderzoeken waarbij ICT betrokken is.  Deze vragenlijst is ontworpen om inzicht te krijgen in het gebruik en de implementatie van ICT in uw praktijk. Het omvat vragen over vijf belangrijke gebieden: het praktijkprofiel, de consultvoering, praktijkvoering, informatiebeveiliging en digitale infrastructuur. Het …

ICTLadder 2022

Evanderlee-admin inkoopbeleid, Ladders

Welkom bij de ICTLadder 2022! Deze ladder is ingedeeld op basis van het Nictiz vijf lagen model van interoperabiliteit. Dit zijn Organisatie, Zorgproces, Informatie, Applicatie en IT-infrastructuur. Iedere laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen. Let op! De …

Zorg-ladder (basis)

Hans Honk, hzdzorgladder, OnzeHuisartsen

Visie op persoonsgerichte en integrale zorg Bij persoonsgerichte en integrale zorg staat de persoon in zijn geheel centraal, in plaats van de klacht of aandoening. Je biedt zorg en begeleiding op maat aan, in samenwerking met je netwerkpartners, zodat het aansluit bij de waarden, behoeften en motivatie van de patiënt. Het stimuleren van eigen regie en zelfmanagement van de patiënt …

Zorg-Ladder (TARGET)

Hans hzdzorgladder

Visie op persoonsgerichte en integrale zorg Bij persoonsgerichte en integrale zorg staat de persoon in zijn geheel centraal, in plaats van de klacht of aandoening. Je biedt zorg en begeleiding op maat aan, in samenwerking met je netwerkpartners, zodat het aansluit bij de waarden, behoeften en motivatie van de patiënt. Het stimuleren van eigen regie en zelfmanagement van de patiënt …

HZD: Instapladder TARGET

Hans

Het doel van deze Instapladder is om inzicht te krijgen of een praktijk voldoet aan de overige instapvoorwaarden van TARGET.  Als uw praktijk voldoet aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen, zal u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen, de zogenaamde ‘Persoonsgerichte en integrale zorg’- ladder.

Praktijk-Ladder

Bart van Pinxteren, SpinDok Honk, OnzeHuisartsen

Vragen capaciteitsmanagement in de huisartspraktijk, betrekking hebbende op de huisarts en het personeel Capaciteit gaat over: Inzet van het aantal fte aan huisarts en medewerkers Diversiteit van medewerkers Kwaliteit van die inzet Efficiency van die inzet

Profiel-Ladder

Bart van Pinxteren, SpinDok Honk, hzgbreda, Ladders, OnzeHuisartsen

In deze vragenlijst komen algemene onderwerpen aan bod, die betrekking hebben op uw praktijk. Let op: U kunt een Ladder of Trede meerdere keren invullen, als u een Ladder of Trede al een keer afgerond heeft kunt u de statistieken hier vinden in het Ladder overzicht.

ICT-Ladder per Procesonderdeel

Evanderlee-admin

U gaat nu de DEMO ICT ladder invullen. Er worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. De vragen in deze demo-ladder zijn indicatief, maar reflecteren het gebruik van de ICT ladders. Bij opmerkingen of vragen over deze Ladder kunt contact opnemen via info@spindok.nl Succes met het invullen van de vragen.