ICTLadder 2024

Evanderlee-admin

Welkom bij de ICT-Ladder 2024! De ICT-Ladder is een vragenlijst voor huisartsenpraktijken, waarbij we verschillende aspecten van de praktijkvoering onderzoeken waarbij ICT betrokken is.  Deze vragenlijst is ontworpen om inzicht te krijgen in het gebruik en de implementatie van ICT in uw praktijk. Het omvat vragen over vijf belangrijke gebieden: het praktijkprofiel, de consultvoering, praktijkvoering, informatiebeveiliging en digitale infrastructuur. Het …

Gebruik ICT Ladder Enquete

Evanderlee-admin

Beste zorggroep Jullie werken inmiddels enige tijd met ICT-Ladder. De afgelopen jaren hebben wij goed naar jullie geluisterd en met enige regelmaat nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan ons platform. Wij merken ook dat het een grote uitdaging blijft om praktijken aangehaakt te krijgen en houden op hun weg naar digitale volwassenheid. Langs deze weg vernemen wij graag wat succesfactoren zijn, welke …

Dokter Drenthe: Praktijkvoering 2023

Bart van Pinxteren, SpinDok

Thema’s 2023 – Personeelszaken en leiderschap – Communicatie – Contracten en praktijktestament – Huisvesting en verduurzaming

ICT-Ladder 2023

Evanderlee-adminLadders

Welkom bij de ICT-Ladder 2023! De ICT-Ladder is een vragenlijst voor huisartsenpraktijken, waarbij we verschillende aspecten van de praktijkvoering onderzoeken waarbij ICT betrokken is.  Deze vragenlijst is ontworpen om inzicht te krijgen in het gebruik en de implementatie van ICT in uw praktijk. Het omvat vragen over vijf belangrijke gebieden: het praktijkprofiel, de consultvoering, praktijkvoering, informatiebeveiliging en digitale infrastructuur. Het …

ICTLadder 2022

Evanderlee-admininkoopbeleid, Ladders

Welkom bij de ICTLadder 2022! Deze ladder is ingedeeld op basis van het Nictiz vijf lagen model van interoperabiliteit. Dit zijn Organisatie, Zorgproces, Informatie, Applicatie en IT-infrastructuur. Iedere laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen. Let op! De …

Zorg-ladder (basis)

HansHonk, hzdzorgladder, OnzeHuisartsen

Visie op persoonsgerichte en integrale zorg Bij persoonsgerichte en integrale zorg staat de persoon in zijn geheel centraal, in plaats van de klacht of aandoening. Je biedt zorg en begeleiding op maat aan, in samenwerking met je netwerkpartners, zodat het aansluit bij de waarden, behoeften en motivatie van de patiënt. Het stimuleren van eigen regie en zelfmanagement van de patiënt …

Zorg-Ladder (TARGET)

Hanshzdzorgladder

Visie op persoonsgerichte en integrale zorg Bij persoonsgerichte en integrale zorg staat de persoon in zijn geheel centraal, in plaats van de klacht of aandoening. Je biedt zorg en begeleiding op maat aan, in samenwerking met je netwerkpartners, zodat het aansluit bij de waarden, behoeften en motivatie van de patiënt. Het stimuleren van eigen regie en zelfmanagement van de patiënt …

HZD: Instapladder TARGET

Hans

Het doel van deze Instapladder is om inzicht te krijgen of een praktijk voldoet aan de overige instapvoorwaarden van TARGET.  Als uw praktijk voldoet aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen, zal u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen, de zogenaamde ‘Persoonsgerichte en integrale zorg’- ladder.

Praktijk-Ladder

Bart van Pinxteren, SpinDokHonk, OnzeHuisartsen

Vragen capaciteitsmanagement in de huisartspraktijk, betrekking hebbende op de huisarts en het personeel Capaciteit gaat over: Inzet van het aantal fte aan huisarts en medewerkers Diversiteit van medewerkers Kwaliteit van die inzet Efficiency van die inzet

Profiel-Ladder

Bart van Pinxteren, SpinDokHonk, hzgbreda, Ladders, OnzeHuisartsen

In deze vragenlijst komen algemene onderwerpen aan bod, die betrekking hebben op uw praktijk. Let op: U kunt een Ladder of Trede meerdere keren invullen, als u een Ladder of Trede al een keer afgerond heeft kunt u de statistieken hier vinden in het Ladder overzicht.